Kontakt do serwisu: serwis@chronos.info.pl

tel. 32-2410-550, kom. 607-767-212

czynne od poniedziałku do piątku 10:00 – 17:00

 

Informacje i regulamin serwisu:

 

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich sprzedawanych u nas zegarków.

 

Baterie:

Używamy wyłącznie atestowanych baterii produkcji szwajcarskiej marki RENATA. Każda bateria jest czytelnie oznaczona datą produkcji.

Posiadamy wszystkie niezbędne rodzaje baterii, występujące w zegarkach elektronicznych.

 

Wymiana baterii:

Koszt wymiany baterii jest uzależniony jest od: rodzaju zastosowanej baterii, stopnia trudności otwarcia i zamknięcia koperty zegarka, oraz dedykowanej przez producenta szczelności koperty, i wynosi od 50zł do 150zł. (uszczelka, izolatory, docisk baterii - płatne dodatkowo). W miarę możliwości, wymianę baterii wykonujemy od ręki - jeżeli nie wystąpią komplikacje, lub inne okoliczności. Minimalny czas wymiany, to około 15 - 30 minut.

Wymiana baterii w naszym serwisie, nie ogranicza się jedynie do wyjęcia starej i włożenia nowej baterii.

Do otwarcia i zamknięcia zegarka używamy specjalnych narzędzi i urządzeń aby nie skaleczyć i nie uszkodzić otwieranych elementów koperty zegarka, które mają wpływ na jego szczelność i estetykę.

W celu prawidłowego działania źródła zasilania, przy każdej wymianie baterii wykonujemy: czyszczenie i odtłuszczenie styków, oraz izolatorów, pomiar poboru prądu (który wskazuje nam sprawność mechanizmu), czyszczenie i konserwację uszczelek dekla i koronki.

Po wymianie baterii, sprawdzamy poprawność zamknięcia koperty zegarka na minimalną wartość ciśnienia od 0,5 bar – stosownie do stanu technicznego koperty, szkła, koronki, przycisków i uszczelek, które mogą uniemożliwiać zastosowanie większego ciśnienia. Wynik testu jest udokumentowany wydrukiem. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zegarka proponujemy wymianę tych elementów które decydują o szczelności koperty.

 

Gwarancja wodoszczelności:

Gwarancję wodoszczelność udzielamy na zegarki markowe, w metalowych kopertach ze szkłem mineralnym, lub szkłem pleksi-zbrojonym i zakręcaną koronką, z oznaczoną na deklu zegarka minimalną kategorią szczelności (+) 10 bar (100M).

Warunkiem udzielenia takiej gwarancji jest wymiana na nowe tych elementów koperty, które decydują o jej szczelności tj. koronka nastawcza z uszczelką, tubus koronki w kopercie, przyciski stopera z uszczelkami, uszczelka dekla, uszczelka lunety i koperty, uszczelka szkła.

Uwaga: Wykonany test szczelności zegarka, po wymianie baterii, nie jest gwarancją wodoszczelności koperty, jest wyłącznie czynnością sprawdzającą. Wykonany test ma za zadanie wykazać ewentualną nieszczelność koperty, jeżeli taka nieszczelność ma miejsce w tym momencie.

Uwaga: Koperty zegarków, które nie mają zakręcanych przycisków i koronek nastawczych – pomimo pozytywnego testu szczelności, mogą - w nie sprzyjających warunkach, zaparować!

Jest to zjawisko fizyczne. spowodowane kondensacją wilgoci w wyniku silnego ogrzania i gwałtownego ochłodzenia koperty zegarka – zwłaszcza w wilgotnej atmosferze (gorący – zimny prysznic, sauna).  

Zegarek po zaparowaniu należy oddać do czyszczenia - konserwacji. Wprawdzie – zaparowanie po pewnym czasie znika samoczynnie, ale wilgoć w zegarku pozostaje i będzie powodować korodowanie mechanizmu.

Wymiana baterii w zegarku nie jest czynnością naprawczą. Jeżeli zegarek - pomimo wymiany baterii, wykazuje nieprawidłowość w działaniu, to oznacza, że przyczyną tego nie jest tylko źródło zasilania. W takim przypadku, zegarek wymaga naprawy. 


Odtworzenie fabrycznej szczelności koperty zegarka i udzielenie stosownej gwarancji na wodoszczelność, wykonujemy tylko w zegarkach  markowych, w metalowych kopertach.  z nieuszkodzonym szkłem mineralnym  i z zakręcaną koronką. Koperta zegarka musi być oznaczona kategorią szczelności - minimum 10 bar (100M). Warunkiem udzielenia takiej gwarancji jest wymiana na nowe wszystkich elementów koperty, które decydują o jej szczelności: koronka nastawcza/naciągowa, tubus koronki w kopercie, przyciski stopera/chronografu, uszczelki szkła/dekla/lunety. Naprawa taka zostanie udokumentowana wydrukiem testu  szczelności. Na 10 bar.(100M) W zegarka o wartościach wyższych

 

Gruntowna naprawa zegarka:

Gruntowna naprawa zegarka obejmuje: kompletne rozebranie koperty i mechanizmu zegarka, wykrycie usterek i błędów, zlikwidowanie nadmiernych luzów, usunięcie usterek, wymiana zużytych części na nowe lub ich regeneracja. Oczyszczenie rozebranych części w czyszczarce ultradźwiękowej, poskładanie i naoliwienie mechanizmu, regulacja dokładności chodu, i   sprawdzenie działania funkcji zegarka. W skład gruntownej naprawy wchodzi też: oczyszczenie koperty i bransoletki, wymiana uszczelek i koronki nastawczej, wymiana tubusu koronki w kopercie, oraz wymiana innych części decydujących o szczelności zegarka.

Dokładność chodu zegarka, amplituda balansu, oraz inne parametry mechanizmu, będą udokumentowane wydrukiem testu.

Szczelność zegarka  będzie udokumentowana wydrukiem wyniku.

 

Gwarancja:

Na wykonaną „gruntowną naprawę” dajemy gwarancję na okres od 12 do 24-miesięcy.

Gwarancją nie są objęte:

  • Uszkodzenia związane z zawilgoceniem lub zaparowaniem zegarka spowodowane różnicą temperatury lub silnym rozgrzaniem zegarka.
  • Uszkodzenia mechaniczne spowodowane upadkiem lub uderzeniem.
  • Zanieczyszczenie zegarka spowodowane pierwotną lub wtórną nieszczelnością koperty (koperty złote i inne, fabrycznie wyprodukowane bez uszczelek, lub zniszczone przez korozję i pot)
  • Zanieczyszczenie mechanizmu spowodowane wylaniem lub sproszkowaniem baterii.

    Zegarki zaparowane, zawilgocone lub zalane cieczą w okresie gwarancyjnym po „Gruntownej naprawie”, dostarczone natychmiast do naszego serwisu, bez śladu śniedzi i rdzy, będą czyszczone w pierwszej kolejności, za ulgową opłatą, a gwarancja zachowa swoją ważność.

 

Kosztorys naprawy. Sprawdzenie oryginalności zegarka. Sprawdzenie stanu technicznego.

 

Weryfikacja niezbędnego zakresu naprawy, oraz ustalenie kosztów związanych z naprawą, jest możliwe tylko po dostarczeniu zegarka do naszego serwisu. W przypadku zegarków przysłanych - koszt wstępny naprawy, bez szczegółowej weryfikacji jest bezpłatny. W przypadku rezygnacji z napraw, po wstępnej ocenie – pobrana zostanie opłata logistyczna (przyjęcie i odprawienie przesyłki) – 25,00 zł, oraz koszt odesłanie zegarka kurierem – 20,00 zł.

Koszt dokładnej weryfikacji z kosztorysem  -  “kompletnego przeglądu / gruntownej naprawy”, z wyszczególnieniem części do wymiany i ustaleniem możliwości naprawy, jest uzależniony od rodzaju zegarka, oraz rodzaju mechanizmu, i wynosi od 60,00 zł do 240,00 zł - w zależności od komplikacji zegarka (kwarcowy prosty, kwarcowy z komplikacjami, mechaniczny, mechaniczny z komplikacjami, automatyczny, lub chronograf).

Jeżeli zegarek będzie naprawiany w naszym serwisie, to weryfikacja uszkodzeń i kosztorys z opisem naprawy jest kosztem naprawy, i nie pobiera się za to dodatkowej opłaty.

· Sprawdzenie oryginalności zegarka (werbalnie), bez pisemnego potwierdzenia – od 75,00zł do 150,00zł

· Sprawdzenie oryginalności zegarka z pisemnym potwierdzeniem i opisem od 250,00zł

. Sprawdzenie stanu technicznego i oszacowanie wartości płatne dodatkowo - wycena indywidualna od 250,00 zł

Po weryfikacji lub naprawie zegarek odsyłamy kurierem na koszt odbiorcy – 20,00 zł

Uwaga !

Serwis nie ponosi odpowiedzialności materialnej za opakowania w których dostarczone są zegarki do naprawy (szkatułki, etui, pudełka), niezależnie od ich rodzaju i wartości . Dotyczy to też, oryginalnych opakowań z poszczególnych marek, w których zegarki były zakupione.

Przysłanie zegarka do sprawdzenia możliwości naprawy, lub weryfikacji zakresu naprawy, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu naszego serwisu.

 

Nasz adres:

 

Autoryzowany Serwis Zegarmistrzowski FHU CHRONOS

41-500 Chorzów, ul. Powstańców 15

tel. 32-2410-550, kom. 607-767-212

czynne od poniedziałku do piątku 10:00 – 17:00


 Zapraszamy

 

KLAUZULA DO ZLECENIA NAPRAWY

 

1.     Strony uzgadniają, że przedmiot pozostawiony do naprawy, do weryfikacji zakresu naprawy, lub złożone zamówienie na zakup zegarka, zakup akcesoriów - powinny być odebrane w wyznaczonym terminie. Jeżeli z góry nie ustalono daty odbioru, to terminem wiążącym do odebrania usługi lub zamówienia, będzie jedno z powiadomień: głosowe telefoniczne, tekstowe SMS, lub email - podane przy przyjęciu zlecenia przez zleceniodawcę.

2.     Nie odebranie usługi, lub zamówienia w przeciągu 14-dni od powiadomienia, oraz brak współpracy ze strony zleceniodawcy w celu przesunięcia terminu odbioru, będzie traktowane jak porzucenie przedmiotu, co zwalnia nas z odpowiedzialności za pozostawiony przedmiot w przypadku jego zniszczenia, zaginięcia lub kradzieży.

3.     Po upływie 6 – miesięcy od terminu odbioru, porzucony przedmiot może być rozebrany na części, lub sprzedany, którego ryczałtowa wartość pokryje koszty naprawy i składowania.

4.     Podany koszt naprawy zegarka/zegara, ze względu na specyfikę mechanizmu zegarkowego/zegarowego, jest kosztem przybliżonym. Jeżeli w trakcie naprawy wystąpi konieczność wymiany dodatkowych części, lub będą konieczne dodatkowe czynności naprawcze, zastrzegamy sobie prawo do wykonania powyższego bez zgody klienta do wysokości 15% wcześnie uzgodnionej ceny. Nakłady przekraczające 15% będą uzgadniane z klientem.

5.     Podstawowa cena usługi, dotyczy wyłącznie robocizny i nie uwzględnia kosztu części, których wartość będzie dodana do ceny usługi.

6.     Poszukiwanie i zamawianie części do czasomierzy rzadko spotykanych na naszym rynku lub zegarków  starszych niż 10-lat, wykonujemy na ryzyko i koszt zleceniodawcy bez określenia terminu i gwarancji realizacji.

7.     Wpłacona kaucja zabezpiecza zamówioną usługą/zamówienie i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez zleceniodawcę z usługi lub realizacji zamówienia.

8.     Szczegółowa weryfikacja uszkodzeń zegarka/zegara i wycena związanych z tym kosztów naprawy, jest kosztem naprawy i jest zawarta w końcowej cenie usługi.

W przypadku, gdy zamawiający zrezygnuje z naprawy, lub gdy naprawa okaże się niemożliwa; koszty weryfikacji ponosi zleceniodawca. Koszt weryfikacji wynosi od 60,00 zł do 240,00 zł - w zależności od stopnia komplikacji zegarka: kwarcowy prosty, kwarcowy z komplikacjami, mechaniczny, mechaniczny z komplikacjami, automatyczny, lub chronograf. 

Projekt i realizacja strony SPECTRUM MARKETING | Wszelkie prawa zastrzeżone | 2024

F.H.U. CHRONOS Edmund Gruszczyński

41-500 Chorzów, ul. Powstańców 15

+48 32 2410-550

sklep@chronos.info.pl 

+48 607-767-212